O FIRMIE    ZAKRES USŁUG    NASI PARTNERZY    KONTAKT

 

         O FIRMIE

Naprawą wag zajmuję się od 1979r. Firmę, którą reprezentuję i która funkcjonuje nieprzerwanie do dziś założyłem w roku 1986. Trzydziestoletnia praktyka podparta wieloma szkoleniami u czołowych producentów wag umożliwiła mi osiągnięcie perfekcjonizmu w tej branży.

 

Oferujemy bogaty i wszechstronny zakres usług, w który wchodzą między innymi: naprawy, konserwacje, przeglądy, sprawdzenie oraz przygotowanie do legalizacji i wzorcowania, w zależności od wymogów obowiązującego prawa lub życzenia Klienta. Przygotowujemy również sprzęt oraz prowadzimy doradztwo w zakresie wdrożenia systemu jakości ISO i akredytacji.

 

Prowadzimy serwis wag zarówno mechanicznych, jak i elektronicznych - wszystkich klas dokładności. Naszą specjalizacją są wagi analityczne, laboratoryjne oraz precyzyjne ( I i II kl.).

 

W trakcie procedury naprawy i sprawdzania wag używamy wyłącznie wzorców masy kl. E2, F1, F2, M, które są okresowo poddawane wzorcowaniu przez Główny Urząd Miar i Okręgowy Urząd Miar posiadający akredytację P.C.A. Umożliwia to zapewnienie bardzo wysokiej jakości świadczonych przez nas usług oraz spójności pomiarowej.

 

Przy regulacji i sprawdzaniu wag stosujemy się do obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności do przepisów Głównego Urzędu Miar. Praktyka taka daje Klientowi gwarancję otrzymania usługi na najwyższym poziomie metrologicznym i jakościowym.

 

Utrzymywanie od początku istnienia firmy utrzymanie najwyższej staranności zawodowej zaowocowało stałą współpracą z wieloma placówkami naukowo-badawczymi, instytutami i zakładami produkcyjnymi. Odbiorcami naszych usług są również mniejsze jednostki gospodarcze np. apteki, zakłady jubilerskie, hurtownie itp.

 

Współpraca z moją firmą daje Państwu pewność wysokiej, jakości usług, profesjonalizmu, umiarkowanych cen i krótkich terminów realizacji powierzonych do wykonania czynności.

 

ZAKRES USŁUG

# Naprawa

Naprawa wag mechanicznych i elektronicznych wszystkich klas dokładności: analityczne, precyzyjne, laboratoryjne, apteczne, jubilerskie, lekarskie i przemysłowe stosowane w różnych dziedzinach gospodarki i handlu.

 

# Przygotowanie do legalizacji i legalizacja

Usługa kompleksowa: ewentualna naprawa, regulacja i uzyskanie odpowiednich parametrów metrologicznych. Klient otrzymuje wagę zalegalizowaną przez Urząd Miar, czego potwierdzeniem są cechy legalizacyjne lub świadectwo legalizacji.

 

# Przygotowanie do wzorcowania przez laboratoria wzorcujące posiadające akredytację

Regulacja wag, adiustacja odważników kalibracyjnych i wzorców masy w celu uzyskania błędów granicznych dopuszczalnych dla danej klasy dokładności wagi lub odważnika.

 

# Wzorcowanie

Sprawdzenie wagi, określenie błędów wskazań z wyznaczeniem niepewności pomiarowej.

 

# Konserwacja

Przegląd, sprawdzenie wagi wzorcami masy, oczyszczenie.

 

# Doradztwo

 

NASI PARTNERZY

 

Dotychczas zaufały nam i skorzystały z naszych usług między innymi takie instytucje jak:

 

Ø  Narodowy Bank Polski

Ø  Urząd Probierczy w Warszawie

Ø  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Ø  Narodowy Instytut Ochrony Zdrowia

Ø  Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

Ø  Instytut Biochemii i Biofizyki

Ø  Uniwersytet Warszawski

Ø  Politechnika Warszawska

Ø  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Ø  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Ø  Centrum Onkologii

Ø  Instytut Psychiatrii i Neurologii

Z większością wyżej wymienionych firm łączy nas stała współpraca, co niewątpliwie świadczy o zadowoleniu z naszych usług.

 

 

KONTAKT

 

NAPRAWA I KONSERWACJA WAG "TALENT"

Ireneusz Noga

 

ul. Kazimierzowska 65

02-538 WARSZAWA

 

tel. (22) 848-47-75;   kom. 601 177 106

e-mail: kontakt@serwiswag.com.pl